UWAGA!

Informuję, że od 6 maja 2020 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świnoujściu specjaliści będą ponownie wyznaczać terminy badań. Najpierw będą kontaktować się z rodzicami dzieci niepełnosprawnych i pełnoletnimi uczniami, którzy czekają na diagnozy w celu wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, a także opinii w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Prosimy cierpliwie czekać na telefoniczne informacje o nowych terminach badań.

Sekretariat poradni czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.