Ilustracja - szczęśliwa rodzina

Wytyczne dla klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świnoujściu

  1. Na badania przychodzi dziecko do ukończenia 18 roku życia tylko z jednym rodzicem lub opiekunem prawnym w maseczce. W poradni wyznaczono miejsca na czas oczekiwania rodzica w czasie trwania badania.
  2. Na badanie przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe.
  3. Prosimy, aby dzieci nie zabierały ze sobą zabawek.
  4. Po każdym badaniu pomieszczenie oraz narzędzia używane do badania są dezynfekowane.

Odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na badanie/zajęcia i dowiezieniem go do poradni spoczywa na rodzicu.

Sekretariat poradni czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

  1. Osoby zgłaszające dzieci na treningi biofeedback proszone są o dołączenie do wniosku plan lekcji dziecka.
  2. Osoby zgłaszające dzieci na treningi TOMATIS proszone są o dołączenie do wniosku plan lekcji dziecka, osobiście lub na adres mailowy tomatis@poradnia.swinoujscie.pl

Pliki do pobrania znajdują się w dziale BIP

Witamy na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świnoujściu.

Informujemy, że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych w osobie: mgr Michał Mackiewicz. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: iod@poradnia.swinoujscie.pl