Ilustracja - szczęśliwa rodzina

2021spis

Wytyczne dla klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świnoujściu

 1. Na badania przychodzi dziecko do ukończenia 18 roku życia tylko z jednym rodzicem lub opiekunem prawnym w maseczce. W poradni wyznaczono miejsca na czas oczekiwania rodzica w czasie trwania badania.
 2. Przed badaniem rodzic dziecka składa oświadczenie, że on i dziecko nie są objęci kwarantanną oraz o świadomości obowiązujących procedur.
 3. Na badanie przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe.
 4. Dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą nie będą wpuszczane do poradni. Przy wejściu do poradni pracownik poradni będzie sprawdzał temperaturę każdego dziecka oraz jego rodzica/opiekuna. Przy temperaturze 37 stopni lub więcej rodzic zabiera dziecko do domu.
 5. Prosimy, aby dzieci nie zabierały ze sobą zabawek.
 6. Idąc do poradni zaopatrz siebie i swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust, w miarę możliwości ochronne rękawice jednorazowe oraz własne przybory piśmiennicze.
 7. Przed wejściem do placówki dziecko i rodzic dezynfekują ręce.
 8. Po każdym badaniu pomieszczenie oraz narzędzia używane do badania są dezynfekowane.

Odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na badanie/zajęcia i dowiezieniem go do poradni spoczywa na rodzicu.

Sekretariat poradni czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Szkoły ponadpodstawowe na terenie Świnoujścia oferują następujące kierunki kształcenia:

Liceum im. Mieszka I z Oddziałami Integracyjnymi ul. Niedziałkowskiego 2,

tel. 91-321-26-30, 

sekretariat@lo-mieszko.pl

proponuje profile:

 • matematyczno - fizyczny
 • biologiczno – chemiczny,
 • humanistyczny,
 • geografia z językiem angielskim

Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki ul. Gdyńska 26,

tel. 91- 321- 45-66,

sekretariat@cezit.swinoujscie.pl

oferuje kształcenie umożliwiające zdobycie następujących zawodów:

 • technik hotelarstwa,
 • technik handlowiec,
 • technik ekonomista,
 • technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Zespół Szkół Morskich ul. Sołtana 2,

tel. 91- 321- 62- 87,

sekretariat@zsm.edu.pl

kształci w następujących zawodach:

 • technik nawigator
 • technik mechanik
 • technik logistyk
 • technik informatyk
 • technik budowy jednostek pływających - nowość

natomiast szkoła zawodowa w Zespole Szkół Morskich - w zawodach:

 • monter kadłubów jednostek pływających
 • magazynier logistyk

Zespół Szkół w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie

ul. Norweska 12 a 72-602 Świnoujście

tel. 505-115-455 -dyrektor

tel. +48 91 321 51 36 - sekretariat

Zapraszamy na stronę szkoły: http://swinoujscie.wzdz.pl/szkola

 • Technikum 5-letnie kształcące w zawodach:
  • technik usług fryzjerskich
  • technik elektryk
 • Szkoła branżowa I stopnia 3-letnia :klasa wielozawodowa
  • elektryk
  • fryzjer
  • kucharz
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • sprzedawca
  • pracownik obsługi hotelowej oraz wiele innych kierunków
 • Szkoła branżowa II stopnia 2-letnia kształcąca w zawodach:
  • technik usług fryzjerskich
  • technik elektryk

W Branżowej Szkole II stopnia naukę będą mogli podjąć absolwenci szkoły branżowych szkół I stopnia oraz absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. Do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia mogą być przyjmowani kandydaci, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.

Ponadto przepisy prawa oświatowego dają możliwość, aby na lata szkolne 2020/2021-2022/2023 do klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmowani byli kandydaci będący absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Jest to szansa dla sporej grupy absolwentów!

Technikum Elektryczne i Fryzjerstwa, ul. Norweska 2,

tel. 321 5136

Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul Grodzka 3,

tel. 91- 321- 49-49,

sekretariat@zckziu.eu

przygotowuje do wykonywania pracy w zawodach:

 • technik ortopeda,
 • technik usług turystycznych
 • technik kelner

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Piastowska 55,

tel. 321-54-26, 

sekretariat@sosw.swinoujscie.pl

 • pracownik pomocniczy kucharza,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Szkoły niepubliczne

Osoby zgłaszające dzieci na treningi biofeedback proszone są o dołączenie do wniosku plan lekcji dziecka.

Pliki do pobrania znajdują się w dziale BIP