Dyrektor Poradni

mgr Sławomir Wojtyłko - trening biofeedback

Psycholodzy

mgr Bogumiła Hoffnowska - diagnoza i psychoterapia, trening biofeedback

mgr Karolina Zajączkowska – diagnoza psychologiczna

mgr Alina Sworowska-Matysik - diagnoza i psychoterapia

mgr Sabina Domoń - doradztwo zawodowe i szkolne

mgr Anna Michalak – diagnoza psychologiczna

Pedagodzy

mgr Teresa Musielak - diagnoza i terapia pedagogiczna

mgr Ewa Mayko – diagnoza pedagogiczna, muzykoterapia

mgr Renata Brudnik - terapia uwagi słuchowej metodą profesora Alfreda Timatisa

Psychoedukacja i Terapia

mgr Ewa Rogalska - psychoprofilaktyka

mgr Beata Majewska – psychoprofilaktyka, trening biofeedback

mgr Irena Pacześna - logopeda

mgr Katarzyna Tromińska - doradztwo rodzinne i społeczne, psychoprofilaktyka, diagnoza pedagogiczna

mgr Halina Wojtyłko – diagnoza pedagogiczna

mgr Michał Mackiewicz - trening biofeedback

Zarządzenie Dyrektora Poradni z dnia 01.09.2017 r.

Obowiązuje następujący przydział odpowiedzialności za współpracę z placówkami oświatowymi w Świnoujściu:

Placówki przedszkolne:

mgr Alina Sworowska-Matysik

mgr Irena Pacześna

mgr Ewa Mayko

mgr Anna Michalak

Szkoły podstawowe:

mgr Karolina Zajączkowska

mgr Alina Sworowska-Matysik

mgr Teresa Musielak

Szkoły ponadpodstawowe:

mgr Bogumiła Hoffnowska

Doradztwo zawodowe na poziomie 7-8 klas i szkół ponadpodstawowych:

mgr Sabina Domoń

Psychoedukacja i profilaktyka zdrowia i uzależnień na wszystkich poziomach edukacji:

mgr Beata Majewska

mgr Katarzyna Tromińska

mgr Ewa Rogalska.

Wspomaganie rozwoju szkół i placówek

mgr Renata Brudnik

W wyżej wymienionym zakresie pracownicy odpowiedzialni są za pierwszy kontakt z placówkami, rozpoznawanie ich potrzeb i stosownie do tych potrzeb reagowanie na nie przy współpracy z pozostałymi pracownikami merytorycznymi poradni. Ponadto wszyscy pracownicy realizują pozostałe zadania wynikające ze Statutu Poradni zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków.