Dyrektor Poradni

mgr Sławomir Wojtyłko - trening biofeedback

Psycholodzy

mgr Bogumiła Hoffnowska - diagnoza i psychoterapia, trening biofeedback
mgr Karolina Zajączkowska – diagnoza psychologiczna
mgr Alina Sworowska-Matysik - diagnoza i psychoterapia
mgr Sabina Domoń - doradztwo zawodowe i szkolne
mgr Anna Michalak – diagnoza psychologiczna

Pedagodzy

mgr Teresa Musielak - diagnoza i terapia pedagogiczna
mgr Ewa Mayko – diagnoza pedagogiczna, muzykoterapia
mgr Renata Brudnik - terapia uwagi słuchowej metodą profesora Alfreda Timatisa

Psychoedukacja i Terapia

mgr Ewa Rogalska - psychoprofilaktyka
mgr Beata Majewska – psychoprofilaktyka, trening biofeedback
mgr Irena Pacześna - logopeda
mgr Katarzyna Tromińska - doradztwo rodzinne i społeczne, psychoprofilaktyka, diagnoza pedagogiczna
mgr Halina Wojtyłko – diagnoza pedagogiczna
mgr Michał Mackiewicz - trening biofeedback

Zarządzenie Dyrektora Poradni z dnia 01.09.2017 r.

Obowiązuje następujący przydział odpowiedzialności za współpracę z placówkami oświatowymi w Świnoujściu:

Placówki przedszkolne:

mgr Alina Sworowska-Matysik
mgr Irena Pacześna
mgr Ewa Mayko

mgr Anna Michalak

Szkoły podstawowe:

mgr Karolina Zajączkowska

mgr Alina Sworowska-Matysik


mgr Teresa Musielak

Szkoły ponadpodstawowe:

mgr Bogumiła Hoffnowska

Doradztwo zawodowe na poziomie 7-8 klas i szkół ponadpodstawowych:

mgr Sabina Domoń

Psychoedukacja i profilaktyka zdrowia i uzależnień na wszystkich poziomach edukacji:

mgr Beata Majewska
mgr Katarzyna Tromińska
mgr Ewa Rogalska.

Wspomaganie rozwoju szkół i placówek

mgr Renata Brudnik

W wyżej wymienionym zakresie pracownicy odpowiedzialni są za pierwszy kontakt z placówkami, rozpoznawanie ich potrzeb i stosownie do tych potrzeb reagowanie na nie przy współpracy z pozostałymi pracownikami merytorycznymi poradni. Ponadto wszyscy pracownicy realizują pozostałe zadania wynikające ze Statutu Poradni zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków.