Dyrektor Poradni

mgr Katarzyna Tromińska - psychoprofilaktyka, diagnoza pedagogiczna, doradztwo rodzinne i społeczne

Psycholodzy

mgr Bogumiła Hoffnowska - diagnoza psychologiczna i psychoterapia, trening biofeedback

mgr Karolina Zajączkowska – diagnoza psychologiczna

mgr Alina Sworowska-Matysik - diagnoza psychologiczna i psychoterapia

mgr Anna Michalak – diagnoza psychologiczna i psychoterapia

mgr Aleksandra Kruczek- diagnoza psychologiczna i psychoterapia

Pedagodzy

mgr Teresa Musielak - diagnoza i terapia pedagogiczna, psychoprofilaktyka

mgr Ewa Mayko – diagnoza pedagogiczna, muzykoterapia

mgr Dina Sipowicz - terapia uwagi słuchowej metodą profesora Alfreda Tomatisa

mgr Michał Mackiewicz - trening biofeedback

mgr Monika Markowiak -diagnoza pedagogiczna

Psychoedukacja i Terapia

mgr Beata Majewska – psychoprofilaktyka, psychoedukacja i profilaktyka zdrowia i uzależnień na wszystkich poziomach edukacji, trening biofeedback

mgr Irena Pacześna – diagnoza i terapia logopedyczna